KEMAL GÖZLER'İN WEB SİTESİ

www.kemalgozler.com


 

 

LOFÇA POMAKLARI

(Lovec Pomaks, Pomaks of Lofça, Pomaks de Lovec, Pomaks de Lofça, Lovçanskite Pomatsi, Lovçanskite pomaci - Ловчанските Помаси )

 

 

1. Kemal Gözler, Lofça Pomak Köyleri Listesi
(Pomak Villages of Lofça [Lovec], Villages Pomaks de Lofça [Lovec], Списък на помашки селища [от Ловеч, Враца, Плевен]).

2. Kemal Gözler, Lofça Pomak Köyleri Haritaları (Maps of Pomak Villages of Lofça [Lovec], Carte de villages pomaks de Lofça (Lovec), Карта на помашки селища [от Ловеч, Враца, Плевен])
 

3. Kemal Gözler, Lofça Pomaklarının Türkiye'de Yerleştikleri/Kurdukları Köyler (Lofça Pomak Villages in Turkey, помашки селища В Турция )
 

4. Kemal Gözler, Les villages pomaks de Lofça aux XVe et XVIe siècles d'après les tahrir defters ottomans, Ankara, Publications de la Société turque d'Histoire, 2001, XII+119 p.[Tam Metin / Texte integrale]

5. Kemal Gözler, "Les origines des pomaks de Lofça d'après les tahrir defters ottomans: 1479-1579", TURCICA: Revue d'études turques, 1999, Tome 31, s.35-66.  [Tam Metin / Texte integrale]

6. Kemal Gözler, "XV ve XVI'ncı Asırlarda Lofça Pomak Köylerinin İlk Müslüman Sakinleri", XIII. Türk Tarih Kongresi, Ankara, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2002, Cilt III, Kısım III, s.1397-1437 (Türk Tarih Kurumu Tarafından Düzenlenen 13. Türk Tarih Kongresinde Sunulan Tebliğ, Ankara, 4-8 Ekim 1999). [Tam Metin]

7. Lofça Pomak Köyleri Fotoğraf Galerisi (Fotoğraflar, 1993, 1994 ve 1999 yıllarında Kemal Gözler tarafında çekilmiştir. Her hakkı saklıdır. (c) K. Gözler).

8. Bir Lofça Pomak Köyü: Bela Slatina (Bjala Slatina, Byala Slatina, Бяла Слатина)

 


Ana Sayfa: www.kemalgozler.com

Editör: Kemal Gözler

Kuruluş Tarihi: 10 Mayıs 2010

Son Değişiklik: 26 Kasım 2010