KEMAL GÖZLER'İN WEB SİTESİ

www.kemalgozler.com

 

 

LOFÇA POMAKLARININ TÜRKİYE’DE
KURDUKLARI VEYA YERLEŞTİKLERİ KÖYLER

Kemal Gözler

 

Bulgaristan’daki Köy

Türkiye’de Yerleştikleri Köy ve Kasabalar

1

Bela Slatina

Çanakkale Biga Yeniçiftlik Beldesi[1]

Balıkesir Gönen Hasanbey Köyü[2]

Eskişehir Beylikova (Beylikahır) ilçe merkezi (kısmen)[3]

Eskişehir Beylikova Uzunburun Köyü[4].

Tekirdağ Hayrabolu Şalgamlı Beldesi[5].

Edirne Uzunköprü Küçükmandıra (Başağıl)[6]

2

Belençe

?

3

Bırkaçevo

?

4

Blısniçevo

?

5

Breşte / Breşke

Tekirdağ Hayrabolu Şalgamlı Beldesi / Breste Mahallesi[7]

 

6

Bukofça

?

7

Curilova

?

8

çamakovça

Tekirdağ Hayrabolu Şalgamlı Beldesi / Çomakov Mahallesi[8]

Balıkesir Gönen Hasanbey Köyü[9]

9

çerikova (Sadovec)

 

10

çerven Breg

 

11

Dermança

 

12

Dıben / Dıbene

 

13

Dıbnik (Dolni)

 

14

Dıbnik (Gorni)

 

15

Galata

 

16

Glava

 Kırklareli, Lüleburgaz, Eskitaşlı köyü (9a)

17

Gornik

 

18

Gradeşniça

 

19

Hubuvane

 

20

İzvor-i Muslim

Kırklareli, Babaeski, Ertuğral (Kozpınarı, Koçpınarı) Köyü[10].

Tekirdağ Hayrabolu Çerkezmüsellim[11]

 

21

Kneja

 

22

Komarevo

Tekirdağ Hayrabolu Şalgamlı Beldesi[12]

23

Koynare

Tekirdağ Hayrabolu Şalgamlı Beldesi / Koynare Beldesi[13]

Kırklareli, Lüleburgaz, Eskitaşlı Köyü (13a)

24

Kurusoviça

 

25

Lepiça

 

26

Leşniça (Kirçevo)

 

27

Lukovit (Gorna)

Edirne, İplasa Koyunyeri (Aliço Pehlivan köyü)[14],

28

Petreven

Balıkesir Gönen Hasanbey Köyü[15]

29

Popiça

Tekirdağ Hayrabolu Şalgamlı Beldesi[16]

Balıkesir Gönen Hasanbey Köyü[17] ( ?)

30

Radomirçe

 

31

Reseleç

 

32

Roman

 

33

Rupçe

 

34

Suhaç

 

35

Tırnak

 

36

Tlaçane

Balıkesir Gönen Hasanbey Köyü[18]

37

Todoriçane

 

38

Toros

 

39

Ugırçin

Kırklareli Pınarhisar Poyralı Köyü[19]

40

Yaniça / Eniça

 

 

Balıkesir Gönen Hasanbey: Bukoveç, Tlaçene, Petreven, Kapıca, Belaslatina, Çamakov

Çanakkale Biga Yeniçiftlik Belaslatina’dan

Çanakkale Biga Çeşmealtı ?

Edirne  İpsala  Esetçe köyü 93 harbi olarak bilinen 1877-1878 tarihlerinde Osmanlı-Rus savaşı döneminde Plevne'den göç eden Pomak halkı tarafından kurulmuştur http://www.pomaklar.net/ypsala-ylcesi-f78/esetce-beldesi-ypsala-edirne-t108.htm

Edirne İpsala Aliço Pehlivan Köyü (Koyunyeri): Lukovit

Edirne İpsala Kocahıdır

Edirne Uzunköprü Başağıl (Küçükmandıra http://www.pomaklar.net/uzunkopru-ylcesi-f79/baaoyl-uzunkopru-edirne-t916.htm

Eskişehir Beylikova Uzunburun: Belaslatina. http://www.beylikova.gov.tr/default_B0.aspx?content=559

Eskişehir Beylikova: Belaslatina. http://www.beylikova.gov.tr/default_B0.aspx?content=559

Kırklareli İline bağlı Babaeski İlçesi Büyükmandıra

Kırklareli Pınarhisar Poyralı Köyü: Lofça, Ugırçin’den

Kırklareli Vize Kızılağaç Köyü http://www.pomaklar.net/vize-ilcesi-f87/kyzylaoac-koyu-vize-kyrklareli-t43.htm

Kırklareli,  Pehlivanköy (Merkez):

Kırklareli,  Pehlivanköy, Kuştepe köyü. (http://www.pomaklar.net/pehlivankoy-ilcesi-f85/kutepe-koyu-pehlivankoy-kyrklareli-t145.htm)

Kırklareli, Babaeski Ertuğral (Kozpınarı, Koçpınarı): İzvor http://www.ertugral.net/index.php?pid=1

Kırklareli, Vize Doğanca Köyü

Poyralı Köyü / Pınarhisar/Kırklareli: Ugurçin

Tekirdağ Hayrabolu Çerkezmüsellim: İzvor http://pomaktarihi.blogspot.com/2007/04/kaypedilen-kimlik-pomaklar.html

Tekirdağ Hayrabolu Şalgamlı : Breste, Çomakovski, Koynare, Kumarevo, Popitsa

Tkirdağ Hayrabolu Çerkezmüsellim: İzvor http://pomaktarihi.blogspot.com/2007/04/kaypedilen-kimlik-pomaklar.html


 

[1].    Necdet Zeki Gezer ve Kemal Gözler, Yeniçiftlik Beldesi: Tarihi, Ekonomisi, Sosyal ve Kültürel Yapısı, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, 2003 http://www.kemalgozler.com/yeniciftlik-kitabi.pdf.

[2].    http://members.multimania.co.uk/hasanbeykoyu/site/id1.htm

[3].    http://www.beylikova.gov.tr/default_B0.aspx?content=559

[4].    http://www.uzunburunkoyu.com/index.php?option=com_wrapper&Itemid=68

[5].    http://tr.wikipedia.org/wiki/Şalgamlı,_Hayrabolu

[6].    http://www.pomaklar.net/uzunkopru-ylcesi-f79/baaoyl-uzunkopru-edirne-t916.htm

[7].    http://tr.wikipedia.org/wiki/Şalgamlı,_Hayrabolu

[8].    http://tr.wikipedia.org/wiki/Şalgamlı,_Hayrabolu

[9].    http://members.multimania.co.uk/hasanbeykoyu/site/id1.htm

(9a) İhsan Hoşgör'ün 7 Şubat 2012 tarihli emaili.

[10].   http://www.ertugral.net/index.php?pid=1

[11].   http://pomaktarihi.blogspot.com/2007/04/kaypedilen-kimlik-pomaklar.html

[12].   http://tr.wikipedia.org/wiki/Şalgamlı,_Hayrabolu

[13].   http://tr.wikipedia.org/wiki/Şalgamlı,_Hayrabolu

13a İhsan Hoşgör'ün 7 Şubat 2012 tarihli emaili.

[14].   http://www.pomaklar.net/ypsala-ylcesi-f78/alico-pehlivan-koyu-koyunyeri-ipsala-edirne-t572.htm

[15].   http://members.multimania.co.uk/hasanbeykoyu/site/id1.htm

[16].   http://tr.wikipedia.org/wiki/Şalgamlı,_Hayrabolu

[17].   http://members.multimania.co.uk/hasanbeykoyu/site/id1.htm

[18].   http://members.multimania.co.uk/hasanbeykoyu/site/id1.htm

[19].   http://www.pomaklar.net/pynarhisar-ilcesi-f86/poyraly-koyu-pynarhisar-kyrklareli-t504.htm

 

 

 


Ana Sayfa: www.kemalgozler.com

Editör: Kemal Gözler

Konuluş Tarihi: 26 Kasım 2010