KEMAL GÖZLER'İN WEB SİTESİ

www.kemalgozler.com

 

 

Necdet Zeki Gezer ve Kemal Gözler, Yeniçiftlik Köyü: Tarihi, Ekonomisi, Sosyal ve Kültürel Yapısı, Bursa, Ekin Kitabevi Yayınları, Genişletilmiş İkinci Baskı, 2014, 848 sayfa.

Daha Büyük Ön Kapak

Arka Kapak

 

 

KİTABIN BÖLÜMLERİ

 

BİRİNCİ KISIM: 1900 YILINA KADAR YENİÇİFTLİK TARİHİ

(Yazan: Kemal Gözler)

Bölüm 1: Yeniçiftlik Köyünün Kurucuları: Hissedarlar Listesi

Bölüm 2: Yeniçiftlik Köyünün Kurucuları: Hane Listesi

Bölüm 3: Dedelerimizin Bulgaristan’dan Geldiği Köyler

Bölüm 4: Doksanüç Harbi ve Göç

Bölüm 5: Yeniçiftlik Köyünün Kurulması

Bölüm 6: Yeniçiftlik’te Mahalleler ve Farklı Kültürler

Bölüm 7: Dedelerimizden Önce Yeniçiftlik ve Çevresi Tarihi (Eski Yunan, Roma, Bizans ve Osmanlı Dönemlerinde Yeniçiftlik ve Çevresi)

Bölüm 8: Yeniçiftlik Ovasının (Adrasteia) Eskiçağ Tarihi  ve Arkeolojisi (Yazan: Reyhan Körpe)

Bölüm 9: Ece Gölü Tarihi

Bölüm 10: Yeniçiftlik Köyünü İlgilendiren Önemli Davalar

 

İKİNCİ KISIM: 1900’DEN GÜNÜMÜZE YENİÇİFTLİK’TE YAŞAM: Yeniçiftlik Köyünün Yüzyılı (Tarihi, Ekonomisi, Yönetimi, Sosyal ve Kültürel Yapısı)

(Yazan: Necdet Zeki Gezer)

Bölüm 1: Ana Hatlarıyla 1900’den Günümüze Tarihsel Olaylar

Bölüm 2: Yeniçiftlik’te Yönetim (Muhtarlık, Belediye ve Tekrar Muhtarlık)

Bölüm 3: Yeniçiftlik Köyünün Ekonomik Yapısı

Bölüm 4: Yeniçiftlik Köyünün Coğrafi Yapısı

Bölüm 5: Yeniçiftlik Köyünün Nüfus Yapısı   

Bölüm 6: Yeniçiftlik’te Eğitim ve Öğretim

Bölüm 7: Yeniçiftlik Köyünün Sosyal ve Kültürel Yapısı     

Bölüm 8: Yeniçiftlik’te Hizmet Kurum ve Kuruluşları
(Camiler, Mezarlıklar, Kooperatifler, Dernekler, vs.)

Bölüm 9: Yaşanmış İlginç Olaylar, İlginç Kişiler ve Şakalar
(Yeniçiftlik’te Mizah)

Bölüm 10: Yeniçiftlik’te Yaşanmış Acı Olaylar

Bölüm 11: Çeşitli Konular

Bölüm 12: Yeniçiftlik İçin Yazdılar

Bölüm 13: Yeniçiftlik ile İlgili Gazete Haberleri (1930’lu ve 1940’lı Yıllar) (Yazan: Bülent Bakar)

Kaynaklar

Fihrist

Fotoğraf Albümü

 


ÖZET: Necdet Zeki Gezer ve Kemal Gözler, Yeniçiftlik Köyü: Tarihi, Ekonomisi, Sosyal ve Kültürel Yapısı, Bursa, Ekin, 2014).- Yeniçiftlik, Çanakkale ili Biga ilçesine bağlı bir köydür. Köy, 1895 yılında Bulgaristan’ın Belaslatina, Lofça, Becanova, Palamarsa ve Köklüce gibi çeşitli şehir ve köylerinden göç eden muhacirler tarafından kurulmuştur. Belaslatina’dan gelenler Pomaktır. Diğer yerlerden gelenler ise Türkçe konuşan muhacirlerdir. Kitapta, Yeniçiftlik köyünün tarihi, ekonomisi, sosyal ve kültürel yapısı incelenmektedir.

ABSTRACT: Necdet Zeki Gezer and Kemal Gözler, Yeniciftlik Village: History, Economy, Social and Cultural Structure, Bursa, Ekin, 2014.- Yeniçiftlik is a village in the district of Biga, province of Çanakkale, Turkey. The village was established in 1895 by refugees who migrated from various cities and villages of Bulgaria, such as Lovec, Bjala Slatina, Bejanova, Palamarsa and Köklüce (Venets). Refugees from Bjala Slatina are Pomak. Others are Turkish-speaking refugees. In the book, history of Yeniçiftlik and its economic, social, cultural structure are examined.

RЕЗЮМЕ: Недждет Зеки Гезер и Кемал Гъозлер, Село Йеничифтлик: нейнaтa история, икономическа, социална, културна структура, Бурса, Екин, 2014.- Йеничифтлик е село в Окръг Бига, Област Чанаккале, Турция. Селото е основанo през 1895 г. от бежанци, които са мигрирали от различни градове и села на България, като Бяла Cлатина, Ловеч, Бежанова (община Луковит), Паламарца (Община Попово), Kьокльюдже (днес Венец, Област Шумен). Бежанцитe от Бяла Cлатина са помаци, а другите са турско-говорящи бежанци. В книгата се изследва историята на Йеничифтлик и нейнaтa икономическа, социална, културна структура.ARKA KAPAK KİTAP TANITIM YAZISI

Her Yeniçiftlikli, köylerinin nasıl ve kimler tarafından kurulduğunu, onların bugünlere gelişte neler yaşadıklarını mutlaka merak etmiştir. Hatta bu konuda, kulaktan kulağa bazı duyumları da olmuştur. Ancak bu sorulara cevap verecek yeterli bilgi ve belgeler bugüne kadar derlenmiş değildir. İşte bu kitap böyle bir ihtiyaçtan doğmuştur.

Elinizde tuttuğunuz bu kitap iki kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısmında (sayfa 1-316) 1900 yılına kadar Yeniçiftlik tarihi anlatılmaktadır. Bu kısımda atalarımızın Bulgaristan’daki köyleri ve o köylerdeki yaşamları tanıtılmakta ve göç edişleri ile Yeniçiftlik köyünün kuruluşu anlatılmaktadır. Keza dedelerimiz buraya yerleşmeden önce, Yeniçiftlik köyünün üzerinde kurulu olduğu bu topraklarda kimlerin yaşadığı konusunda da elden geldiği ölçüde bilgi verilmeye çalışılmıştır. Bu kısım Kemal Gözler tarafından yazılmıştır.

İkinci kısım (sayfa 317-681) 1900’lü yıllardan günümüze doğru gelen yüzyıl içindeki olayları anlatmaktadır. Bu kısım Necdet zeki Gezer tarafından yazılmıştır.

Kitabımızda anlatılanlar içinde mutlaka bir veya birçok Yeniçiftlikliyi bulabilirsiniz. Buna özellikle dikkat edilmiştir. Bazen düşündüren, bazen güldüren bu olaylarda bir akrabanız, bir yakınınız veya tanıdıklarınız olacaktır.

Kitabın ilk baskısından bu yana 12 yıl geçti. Pek çok Yeniçiftlikli, kitabın yeni bir baskısının yapılmasını istiyordu. Neticede biz de kitabın genişletilmiş bir ikinci baskısını yapmaya karar verdik. Birinci baskıda 288 sayfa olan kitap 752 sayfaya çıktı. Kitabın sonuna bir de 96 sayfalık renkli fotoğraf albümü ekledik. Fotoğraf albümü ekleyelim dedik. Kitap 848 sayfaya ulaştı. Böylece muhtemelen Türkiye’de en kapsamlı köy tarihi kitabını yazmış olduk. NZG-KG. 

ÖNSÖZ

 

Her Yeniçiftlikli, köylerinin nasıl ve kimler tarafından kurulduğunu, onların bugünlere gelişte neler yaşadıklarını mutlaka merak etmiştir. Hatta bu konuda, kulaktan kulağa bazı duyumları da olmuştur. Ancak bu sorulara cevap verecek yeterli bilgi ve belgeler bugüne kadar derlenmiş değildir. İşte bu kitap böyle bir ihtiyaçtan doğmuştur.

Kemal Gözler, 1993, 1994 ve 1999 yıllarında toplam üç defa Bulgaristan’a gitmiş, atalarımızın yaşadığı köyleri bulup gezmiş, bu köylerin fotoğraflarını ve video filmlerini çekmişti. Yine Kemal Gözler, 1996-1997 yıllarında İstanbul’da bulunan Başbakanlık Osmanlı Arşivinde Lofça Pomaklarının tarihi konusunda yaptığı çalışmalarda dedelerimizin Bulgaristan’dan geldikleri köylerin 1479 yılından itibaren tapu tahrir kayıtlarının ve keza temettüat ve nüfus defterlerinin fotokopilerini çektirmişti.

Bana da Yeniçiftlik’te yaşanan yüzyıllık süreyi araştırmak ve anlatmak kaldı. Böyle bir işbölümüyle yola çıktık. Ancak o günleri yaşayanlar artık aramızda yoktu. Sanki bu kitabı yazmak için biraz geç kalmıştık. Fakat elimizde Kemal Gözler’in 1993 yılının Ağustos ayında 1329 (1913) doğumlu merhum Zekeriya Akan ile yaptığı dört kasetlik bir söyleşi vardı. Bu, çok önemli bir kaynaktı. Diğer yandan, geçmişi, duyduklarını, yaşadıklarını çok iyi hatırlayan ve güzelce anlatan 1331 (1915) doğumlu Mustafa Akgün en önemli dayanağımız oldu. Ayrıca babam İbrahim Gezer’den de çok yararlandım. Kitapta da görüleceği gibi birçok kişinin katkısı ile bu eser meydana geldi.

Kitap iki kısımdan oluşmaktadır. Kitabın birinci kısmında (sayfa 1-316) 1900 yılına kadar Yeniçiftlik tarihi anlatılmaktadır. Bu kısımda atalarımızın Bulgaristan’daki köyleri ve o köylerdeki yaşamları tanıtılmakta ve göç edişleri ile Yeniçiftlik köyünün kuruluşu anlatılmaktadır. Keza dedelerimiz buraya yerleşmeden önce, Yeniçiftlik köyünün üzerinde kurulu olduğu bu topraklarda kimlerin yaşadığı konusunda da elden geldiği ölçüde bilgi verilmeye çalışılmıştır. Bu kısım Kemal Gözler tarafından yazılmıştır.

İkinci kısım (sayfa 317-681) 1900’lü yıllardan günümüze doğru gelen yüzyıl içindeki olayları anlatmaktadır. Bu kısım benim tarafından yazılmıştır.

Kitabın 259-264’üncü sayfalar arasında yer alan “Yeniçiftlik Ovasının (Adrasteia) Eskiçağ Tarihi ve Arkeolojisi” başlıklı bölüm Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğretim üyesi arkeolog Doç. Dr. Reyhan Körpe tarafından kaleme alınmıştır.  Kendisine teşekkür ediyoruz.

Kitabın 682-719’uncu sayfalarında yer alan “Yeniçiftlik İçin Yazdılar” başlıklı bölüm Naci Kaya, Hüseyin Fevzi Toker, Emin Aksak, Dilaver Ağaoğlu, Yusuf Püsküllü, İrfan Gider, Şenel Bilge, Muhittin Bilge gibi çeşitli konuk yazarlar tarafından yazılmıştır. Kendilerine teşekkür ediyoruz.

Kitabımızda anlatılanlar içinde mutlaka bir veya birçok Yeniçiftlikliyi bulabilirsiniz. Buna özellikle dikkat edilmiştir. Bazen düşündüren, bazen güldüren bu olaylarda bir akrabanız, bir yakınınız veya tanıdıklarınız olacaktır.

Bir şeye dikkat ettik; hiçbir kimseyi, aileyi veya kurumu küçültmek, yüceltmek veya da ön plana çıkarmak gibi bir düşüncemiz olmadı. Duyduklarımızı süzgeçten geçirerek tarafsız ve mümkün olduğunca yorumsuz yazmaya çalıştık.

Kitapta pek çok eksiklik olduğunu biliyoruz. Bu eksiklikleri kaynak yetersizliğinden dolayı gideremedik. Özellikle yazılı kaynak bulmak neredeyse imkansız. Bu nedenle kitapta bazı bilgiler, kulaktan duyma bilgilere dayanmaktadır. Dolayısıyla bu kitapta pek çok hatanın olması ihtimal dahilindedir. Eksikliklerimizi ve hatalarımızı bize bildirenlere şükran borcumuz büyük olacaktır. Bunları bana şahsen veya Kemal Gözler’e e-posta (kgozler@hotmail.com) yoluyla bildirebilirsiniz.

“Geçmişini bilmeyen bugünü anlayamaz ve de geleceğini kuramaz” gibi bir söz duyarız. Bu kitapla geçmişimizi büyük ölçüde öğreneceğiz. Lütfen, bu kitabı yavaş yavaş, sindire sindire okuyunuz. Yaşananları o günün koşullarını düşünerek değerlendiriniz.

Kitabın 2003 yılının Şubat ayında yayınlanan birinci baskısına Yeniçiftlik halkı çok büyük bir ilgi gösterdi. Kitabın bütün nüshaları kitap çıktıktan bir iki ay içinde tükendi. Kitabımızı sadece Yeniçiftlik’te oturan Yeniçiftlikliler değil, babaları, dedeleri veya büyük dedeleri bir zamanlar Yeniçiftlik’te oturmuş olan, bizim kendilerini tanımadığımız pek çok kişi talep etti. Böylece bizim kendilerinden haberdar olmadığımız, ülkemizin değişik şehirlerinde yaşayan ve kendisini “Yeniçiftlikli” sayan pek çok kişinin olduğunu sevinerek öğrendik.

Kitabın baskısının tükendiği günlerden buyana 11 yıl geçti. Pek çok Yeniçiftlikli, kitabın yeni bir baskısının yapılmasını istiyordu. Ben kendi bölümümü genişleterek kaleme aldım. Kemal Gözler de kendi bölümünü genişletti. Ve birinci baskıda 288 sayfa olan kitap 752 sayfaya çıktı. Kitabın sonuna bir de fotoğraf albümü ekleyelim dedik. Kitap böylece 848 sayfaya ulaştı. Kitap aslında bizim düşündüğümüzden de geniş oldu.

Son olarak şunu belirtmek isterim: Bu kitabın gerek birinci baskısı, gerekse ikinci baskısı yıllar süren bir çalışmanın ürünüdür. Maddi ve manevi hiçbir karşılık beklemeden yazılmıştır. İki Yeniçiftliklinin büyüdükleri köylerine bir vefa borcudur. Yaşamış, yaşayan ve yaşayacak tüm Yeniçiftliklilere ve de kendisini Yeniçiftlikli sayanlara armağan edilmiştir. Aralık 2014.

Necdet Zeki GEZER

 


Kitabın "İÇİNDEKİLER" kısmını görmek için burasını tıklayınız.


 

Dağıtım ve İsteme Adresi:

Ekin Basım Yayın Dağıtım
Cumhuriyet Caddesi, Durak Sokak No 2, Osmangazi- BURSA,
Tel: 0224 - 223 04 37; Fax: 0224 - 223 41 12
E-mail: info@ekinyayinevi.com
Online Satış: www.ekinyayinevi.com
 

Online Satın Alma:

Ekin Kitabevi: www.ekinyayinevi.com

 

https://www.amazon.com.tr/Yeni%C3%A7iftlik-K%C3%B6y%C3%BC-Tarihi-Ekonomisi-K%C3%BClt%C3%BCrel/dp/6053270210/

https://www.amazon.com/Yeniciftlik-Necdet-Gezer-Kemal-Gozler/dp/6053270210

 

https://www.idefix.com/Kitap/Yeniciftlik-Koyu/Arastirma-Tarih/Sosyoloji/urunno=0000000723145


 

Copyright

(c) Kemal Gözler. 2001-2017. Bu sayfaya ve bu sayfanın link ile gönderme yaptığı PDF sayfalarına izin almadan link verilebilir. Ancak, bu web sayfası, ve içerdiği PDF sayfalar önceden izin almaksızın ne suretle olursa olsun, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, tekrar yayınlanamaz, dağıtılamaz, başka internet sitelerine metin olarak konulamaz. 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71’inci maddesi, bir kitabı, yazarının yazılı izni olmaksızın, herhangi bir şekilde (fotokopi dahil) çoğaltanları, dağıtanları, satanları, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletenleri, ticari amaçla satın alanları, elinde bulunduran ya da depolayanları bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırmaktadır.

İKTİBAS KONUSUNDA UYARILAR: 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35’inci maddesine göre, bir kitaptan iktibas (alıntı) yapılabilmesi için şu şartlara uyulması gerekir: (1) İktibas, bir eserin “bazı cümle ve fıkralarının” bir başka esere alınmasıyla sınırlı olmalıdır (m.35/1). (2) İktibas, maksadın haklı göstereceği bir nispet dahilinde ve münderecatını aydınlatmak maksadıyla yapılmalıdır (m.35/3). (3) İktibas, belli olacak şekilde yapılmalıdır (m.35/5) [Bilimsel yazma kurallarına göre, aynen iktibasların tırnak içinde verilmesi ve iktibasın üç satırdan uzun olması durumunda iktibas edilen satırların girintili paragraf olarak dizilmesi gerekmektedir]. (4) İktibas ister aynen, ister mealen olsun, eserin ve eser sahibinin adı belirtilerek iktibasın kaynağı gösterilmelidir (m.35/5). (5) İktibas edilen kısmın alındığı yer (sayfa numarası) belirtilmelidir (m.35/5).

5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (m.71/3, 5), yukarıdaki şartlara aykırı olarak, “bir eserden kaynak göstermeksizin iktibasta bulunan” veya “yetersiz, yanlış veya aldatıcı mahiyette kaynak gösteren” kişilerin altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılmasını öngörmektedir.

Ayrıca Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulunun 18 Şubat 1981 tarih ve E.1980/1, K.1981/2 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararına göre “iktibas hususunda kullanılan eser sahibinin ve eserinin adı belirtilse bile eser sahibi, haksız rekabet hükümlerine dayanarak Borçlar Kanununun 49. maddesindeki koşulların gerçekleşmesi hâlinde manevi tazminat isteyebilir”.

Bu Kitaptan Yapılacak İktibaslar Konusunda Açıklamalar: (1) Bu kitabın metninden iktibas yapılırken yukarıdaki koşullara uyulmalı ve kaynak gösterilse dahi iktibas oranı haksız rekabet teşkil edecek düzeye ulaşmamalıdır. (2) 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 35’inci maddesi, iktibası “bazı cümle ve fıkraların bir başka esere alınması” ile sınırlandırdığına göre, bu kitapta kullanılan kutu, şema, tablolar, yazarın yazılı izni olmaksızın, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemezler.

 

 


Açılan sayfalar için (c) Necdet Zeki Gezer ve Kemal Gözler.

Ana Sayfa: www.kemalgozler.com

Konuluş Tarihi: 3 Mart 2018

Editör: Kemal Gözler